Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () betyr å gjøre en erfaring, et begrep eller en teknologi til sin egen. Ereignis Center for Philosophy and the Arts beriker liv med en frigjørende filosofi grunnlagt på det kunstferdige og en etikk som tar utgangspunkt i det kunstige livet. Med vår ekspressive tilnærming til livet som teknologisk handling blir du bedre i stand til å være den du er.

8 September, 2023 CfP: Inscriptions invites contributions to our upcoming themed issue, Beyond Dualism. Deadline 15 September/15 October, 2023. Read the full CfP.more...
15 July, 2023 Journal: Inscriptions 6, n2, Open issue, is out. Anda Pleniceanu on Adorno’s negative dialectic. Georgios Tsagdis on Agamben. Creative criticism.more...
All recent updates

About Ereignis Institute

Very recommended for a thinking adventure! Professor Wolfgang Schirmacher

Register with us: It’s free!

Get access to our discussion groups and more. Register now. It’s free.